2014_Nowe gry i zabawki

zakupione z Funduszu Sołeckiego dla Świetlicy