III Olimpiada Solectw

zawody dzieci i młodzieży w sportach zimowych - Tylicz 2013