Zakonczenie_ferii

w Świetlicy "Tropicana" w Mochnaczce Niżnej.