Zgromadzone

wyposażenie sołectwa Mochnaczka Niżna