Historia
Wieś Mochnaczka, leżąca w Beskidzie Niskim, w dolinie potoku Mochnaczka, prawobrzeżnego dopływu Muszynki została założona w na prawie wołoskim w 1589 przez Jana Świątkowskiego z przywileju nadanego przez biskupa Myszkowskiego (tereny te należały do Klucza Muszyńskiego, będącego własnością biskupią). Parafię greckokatolicką w Mochnaczce, podległą dekanatowi muszyńskiemu uposażył w 1626 r. biskup M. Szyszkowski. Z tego też roku pochodził pierwszy dzwon cerkiewny, ważący 300 kg. W 1648 z gruntów wsi wyodrębniła się Mochnaczka Niżna. W XVIII i XIX w. liczba ludności - głównie Łemków wyznania greckokatolickiego - wynosiła od 500 do 800 osób. W 1936 parafia greckokatolicka została włączona do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. We wsi zamieszkiwało wtedy 788 grekokatolików, 21 rzymskich katolików i 33 Żydów. Po II wojnie światowej, w ramach Akcji Wisła, Łemkowie zostali wysiedleni na Ziemie Odzyskane.

 

 

 

Jakubik
Mała wioska leżąca na wzgórzu, położona między Mochnaczką Niżną a Krynicą-Zdrój. Otoczona lasami i polami, tworzy niepowtarzalną enklawę dla swoich mieszkańców. Na Jakubiku jest około 15 zamieszkałych domostw. Bliskie sąsiedztwo z Krynicą sprawia, że jest bardzo atrakcyjnym miejscem zarówno do stałego zamieszkania jak i turystycznym.
Pobliskie lasy obfitują w grzyby a niepowtarzalne widoki z tego wzgórza zapierają dech w piersiach. Najpiękniej jest latem, kiedy oświetlone słońcem pola pachną świeżym sianem, wszędzie dookoła lasy i łąki. Można wtedy poczuć, że jest się bliżej nieba:) Na Jakubiku, znajduje się hodowla danieli.

 

 

 

Cerkwiew św. Michała Archanioła - powstała w XVIII w. Cerkiew ta jest jednym z 237 obiektów znajdujących się na Szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim. Cerkiewn łemkowska, typ północno-zachodni, drewniana, konstrukcji zrębowej, pierwotnie trójdzielna. Obecnie składa się z wydłużonego nowego prezbiterium zamkniętego trójbocznie, nieco szerszego dawnego prezbiterium, jeszcze szerszej nawy i wydłużonego, prostokątnego babińca. Wschodnia część nowego prezbiterium pełni funkcję zakrystii. Wieża konstrukcji słupowo - ramowej o pochyłych ścianach, zwieńczona nadwieszoną pseudoizbicą i gzymsem z namalowanymi zegarami. Dachy kryte blachą. Ściany szalowane deskowaniem pionowym, ściany wieży poziomym.

 

 

 


Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Na ścianach polichromia namalowana przez Czesława Lenczowskiego i Stanisława Kruczka w latach 1960-1964. W środkowej części ikonostas został zasłonięty przez współczesny ołtarz, z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Wokół cerkwi drewniany płot oparty na murowanych, kamiennych słupkach. Od drogi asfaltowej wiedzie pod górę do cerkwi kilkudziesięciometrowa dróżka, wyłożona kamiennymi płytami i ogrodzona płotem. Na jej początku drewniana ozdobna brama z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego w zwieńczeniu. Obok cerkwi czynny cmentarz z zachowanymi nagrobkami kamiennymi dawnych mieszkańców. Po wysiedleniu Łemków w ramach akcji Wisła, od 1947 r. cerkiew użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej, od 1951r. parafialny.

 

 

 

Szkoła Podstawowa
Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej.
Oddział Zamiejscowy Mochnaczka Niżna.

Mochnaczka Niżna 44
tel. (18) 476-18-23

 

 

 

 

Świetlica Środowiskowa "Tropicana"

Mochnaczka Niżna 30
tel. 018 476-18-68
e-mail:
swietlicatropicana@interia.pl

Zapraszamy na stronę internetową Świetlicy
http://swietlicatropicana.pl.tl/

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Mochnaczka Niżna
"Bogu na Chwałę , Ludziom na Ratunek"

Mochnaczka Niżna 30
tel. 600 978 567
Zapraszamy na stronę internetową OSP

www.osp.mochnaczka.com

Naczelnik: Tomasz Kożuch
Z-ca Naczelnika: Łukasz Kuras
Prezes: Michał Trojanowicz
V-ce Prezes: Mateusz Golonka
Skarbnik: Grzegorz Kożuch
Sekretarz: Magdalena Michałek
Członek zarządu: Justyna Gorczowska

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają druhowie: Krzysztof Bielecki, Tadeusz Bielecki, Eugeniusz Biskup, Mateusz Golonka, Krzysztof Gorczowski, Rafał Gorczowski, Arkadiusz Kłapacz, Marek Kłapacz, Grzegorz Kożuch, Jakub Kożuch, Paweł Kożuch, Tomasz Kożuch, Franciszek Krok, Andrzej Kuras, Jarosław Kuras,  Łukasz Kuras, Przemysław Kuras, Teofil Kuras,  Marek Michalak, Paweł Ogorzały, Józef Pierzga, Józef Radzik, Marcin Radzik, Dariusz Setlak, Józef Talarczyk, Janusz Tokarczyk, Mariusz Tokarczyk, Michał Trojanowicz, Grzegorz Uryga, Rafał Uryga, Henryk Wnęk, Zdzisław Wnęk, Hubert Wójtowicz, Maciej Wójtowicz, Paweł Zygmunt.

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają druhny: Kinga Durasik, Kamila Golonka, Justyna Gorczowska, Małgorzata Gorczowska,  Natalia Kożuch, Cecylia Kuras, Magdalena Michałek, Sabina Radzik.

 

 

Strona główna Galeria